תנאי שימוש במחשבון

​המידע הכלול במחשבון זה הינו לידע כללי בלבד הוא אינו מהווה ואין לראות בו בשום דרך הצעה, ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול להחזיק, לרכוש או למכור נכסים ו/או שירותים פיננסיים ו/או מוצרים פנסיוניים.
המידע הכלול במחשבון זה אינו מהווה שיווק פנסיוני ו/או שיווק השקעות ואין באמור בו תחליף לייעוץ, מכל סוג שהוא, המתחשב בנתוניו, מטרותיו וצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח ואין בו כדי להחליף את שיקול דעתו של הלקוח. המידע הכלול במחשבון זה הינו חלקי בלבד ואינו מקיף את כל מגוון האפשרויות. 
הנתונים המוצגים כפופים לשינויים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול במחשבון זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי המוצרים הפנסיוניים ו/או הנכסים הפיננסיים הרלוונטיים.
התשואה השנתית הינה לצורך הדגמה בלבד, היא אינה מובטחת וקיימת אפשרות לתשואה שלילית. יתכן והתוצאות בפועל יהיו טובות או גרועות יותר מהמוצג במחשבון זה. יתכן וסכום החיסכון העתידי יהיה גבוה או נמוך מהמוצג במחשבון זה.
הנחת העבודה הינה כי ההפקדות יבוצעו כסדרן וכן כי לא יפדו כספים מהתוכנית. 
כל העושה שימוש באמור במחשבון זה עושה זאת על דעתו ועל אחריותו הבלעדית. תמורה סוכנות לביטוח (1987) בע"מ (להלן: "תמורה") לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או הפסד כלשהו, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על האמור במחשבון זה. 
התכנים במחשבון זה הינם רכושה הבלעדי של תמורה והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר במחשבון זה או בחלק ממנו ללא קבלת אישור מתמורה בכתב ומראש.
ט.ל.ח